POMAGAMY W UZYSKANIU BONU ŻŁOBKOWEGO ORAZ DOFINANSOWANIA Z ZUS

KARTA ZGŁOSZENIOWA


Czesne – 1600 zł
opłata miesięczna płatna do 10-go dnia każdego miesiąca
20 1950 0001 2006 8599 0218 0001
BANK PEKAO S,A

Catering – 16 zł / dzień
trzy posiłki (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek), stawka dzienna regulowana przez właściciela kateringu
34 1050 1764 1000 0092 8003 8234
ING Bank Śląski S.A.

*podczas nieobecności dziecka odliczany jest koszt stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności, rodzic zobowiązany jest do zgłoszenia nieobecności dziecka do godziny 8:00 pierwszego dnia absencji

Wpisowe – 400 zł
Jednorazowa opłata (niepodlegająca zwrotowi)
80 1320 1537 1877 7486 3000 0001
Bank Pocztowy

Pozostałe opłaty – 50zł
Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka, po godzinie 17:30 rodzic zobowiązany jest do uiszczenia opłaty.
80 1320 1537 1877 7486 3000 0001
Bank Pocztowy